Bouwbegeleiding in verschillende fasen

In onderstaande fasen kan bouwbegeleiding iets voor u betekenen.

Idee fase

 • Haalbaarheid van bouwplannen onderzoeken.
 • Eerste ideeën omzetten tot een reëel bouwplan.

Contractfase

 • Aanvragen en screenen van offertes.
 • Prijs onderhandelen met aannemers en leveranciers.
 • Opstellen van contracten voorverschillende partijen namens opdrachtgever.

Uitvoeringsfase

 • Bij start bouwwerkzaamheden afspraken met aannemer maken over planning en uitvoering van verschillende partijen en zaken.
 • Toezien of afspraken worden nagekomen tijdens de bouw.
 • Tijdens bouw eventueel een budget bewaking bijhouden van alle uitgaven.
 • Bewaking van de planning zodat overschrijding van tijd wordt voorkomen en daardoor geen extra kosten ontstaan.

Oplevering

 • Gezamenlijke controle van de werkzaamheden aan het einde van de bouw. Tijdens deze opname wordt een proces-verbaal van oplevering gemaakt. In deze opname staan de restpunten welke de aannemer moet oplossen en binnen welke termijn.

Nazorg

 • Bij klachten na oplevering worden de juiste partijen benaderd om de onvolkomenheden op te lossen.